Home / SOẠN VĂN / Soạn văn lớp 10 / Soạn bài Vận nước của Thiền sư Pháp Thuận | Làm văn mẫu

Soạn bài Vận nước của Thiền sư Pháp Thuận | Làm văn mẫu

Anh chị hãy dựa vào bài và kiến thức sẵn có soạn bài Vận nước của Thiền sư Pháp Thuận

Bài làm của Nguyễn Hữu Đức

Đề bài : Soạn bài Vận nước của Thiền sư Pháp Thuận

1. Tìm hiểu tác giả

   Thiền sư Pháp Thuận (915 – 990) được biết đến là nhà sư thuộc thế hệ  của dòng thiền Nam phương. Từ nhỏ đã xuất gia và người ta không rõ quê quán ông ở đâu. Ông là người khiêm tốn và đắc đạo cho nên được vua Lê trọng dụng ông từng giữ công việc cố vấn quan trọng dưới triều Tiền Lê

2. Bài thơ

Bài thơ ra đời chỉ vận nước và nêu cao ý thức trách nhiệm của nhà sư đối với Tổ quốc. Những từ ngữ và hình ảnh trong bài thơ tuy đến một cách tự nhiên nhưng lại vô cùng sâu sắc và có triết lí cao cả

 Đây là bài ngũ ngôn Đường luật được viết khi nhà sư được lệnh vua giả danh lái đò đón sứ nhà Tống và cũng là lời đáp lại dõng dạc ngắn gọn nhưng súc tích của nhà sư khi được hỏi về vận nước như thế nào.

– Tên gọi Quốc tộ  hay còn được gọi là vân nước, là an nguy hay sự phát triển của đất nước hiện đang như thế nào được sáng tác năm 981 – 982.

Câu 1. Tác giả so sánh “Vận nước như dây mây len quấn quýt” nhằm diễn tả điều gì?

Soạn bài Vận nước của Thiền sư Pháp Thuận

Soạn bài Vận nước của Thiền sư Pháp Thuận

Vận nước không phải là một thứ hữu hình mà có thể nói rõ ràng rằng nó phụ thuộc vào những yếu tố nào cho nên vận nước phụ thuộc vào nhiều yếu tố, có quan hệ mật thiết và thống nhất với nhau tạo sự phát triển lâu dài và hưng thịnh. Có thể nói vận nước là trung tâm của mọi mối quan hệ, gắn bó mật thiết với nhau cho nên nó được ví như dây mây len quấn quýt. Có thể hiểu rằng để nói về vận nước thì có những yếu tố tác thành như đường lối chính trị quan hệ ngoại giao, tiềm lực về kinh tế chính sách đối nội đối ngoại hay sự nhất trí giữa người lãnh đạo với người thi hành chính là nhân dân.

Câu 2. Hoàn cảnh đất nước được thể hiện như thế nào?

Với phong thái đĩnh đạc và điềm đạm chỉ với 3 câu thơ thôi nhưng tác giả đã bày tỏ sự hiểu biết và cái nhìn của mình đối với vận nước lúc bấy giờ. Có thể nói rằng đất nước hiện đang ở trong thời kì tươi đẹp nhất với quốc thái dân an, nơi nơi đều sống trong cảnh vui vẻ ấm no không có binh dao máu lửa cũng không có xảy ra đói nghèo cơ hàn. Người đứng đầu trị vì với phong thái ung dung, chứng kiến sự phát triển hưng thịnh của đất nước.

   3. Hiểu thế nào là “vô vi”? Vì sao tác giả khẳng đinh “Vô vi trên điền các – chốn chốn dứt đao binh”?

Soạn bài Vận nước của Thiền sư Pháp Thuận

Soạn bài Vận nước của Thiền sư Pháp Thuận

Theo quan niệm nhà Phật thì vô vi có nghĩa là bác ái. Điện các ở đây để chỉ nhà vua và triều đình. Như vậy theo nhà sư thì để có được quốc thái dân an muốnn giữ yên vận nước và để vận nước phát triển thịnh vượng nhà vua phải vô vi, thuận với tự nhiên với lòng người.

Ở đây nhà sư cũng có sự gài gắn tư tưởng triết lí và luật nhân quả của nhà Phật vào trong câu thơ của mình. Ý rằng nếu nhà vua thuận theo tự nhiên theo lòng dân thì ắt sẽ quốc thái dân an, chốn chốn dứt đao binh không có cảnh chém giết nữa, không còn chiến tranh

Câu 4. Ý nghĩa của hai câu thơ cuối

Hai câu thơ cuối được viết ra nhằm bày tỏ suy nghĩ và tư tưởng của người nhà sư đối với sự phát triển và vận mệnh của đất nước. Qua đó ta có thể thấy tư tưởng yêu nước yêu chuộng hòa bình được bộc lộ rõ là nét đẹp truyền thống của dân tộc Việt Nam đồng thơi qua cách nói của nhà sư ta cũng thấy được ông là người có tầm nhìn xa trông rộng và có ảnh hưởng tới tư tưởng của nhà vua cũng như đất nước

>>> XEM THÊM : 

Check Also

soạn bài phú sông bạch đằng

Soạn bài phú sông bạch đằng | Làm văn mẫu

Anh chị hãy phân tích bài Phú sông Bạch Đằng của Trương Hán Siêu. Bài …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *